Хладилни витрини КАСПА 20 години K А С П А 

Търговско хладилно оборудване

За витрини на склад - 5% отстъпка!

Home      БРОШУРА                             ГАЛЕРИЯ       Хл. изчисления

 ХОРИЗОНТАЛНИ        КРАЙСТЕННИ        СЛАДКАРСКИ        БЪРЗО ХРАНЕНЕ        ОБЗАВЕЖДАНЕ                              

 

 

   www.kaspa-bg.com
           
1 2000/900 L=2000, B=900, H=1250  +2; +5º  
2 1600/900 L=1600, B=900, H=1250  +2; +5º  
3 1300/900 L=1300, B=900, H=1250  +2; +5º  
         
         
         
         
4 2000/900 L=2000, B=1100, H=1250  +2; +5º  
5 1600/900 L=1600, B=1100, H=1250  +2; +5º  
6 1300/900 L=1300, B=1100, H=1250  +2; +5º  
         
         
         
         
7 1250 1250-. L=1250, B=700, H=2100  +2; +5º  
8 1250 1250-. L=1250, B=700, H=2100  +2; +5º  
9 1850 1850-. L=1850, B=700, H=2100  +2; +5º  
10 1850 1850-. L=1850, B=700, H=2100  +2; +5º  
         
         
         
         
         
11 1300- L=1300, B=900, H=2000  +2; +7º  
12 2000- L=2000, B=900, H=2000  +2; +7º  
         
         
         
           
         
         
13 2000- L=2000, B=900, H=2150  +2; +7º  
14 2400- L=2400, B=900, H=2150  +2; +7º  
15 3600- L=3600, B=900, H=2150  +2; +7º  
         
         
         
         
         
16 1300 L=1300, B=850, H=1350  +2; +7º  
17 1600 L=1600, B=850, H=1350  +2; +7º  
18 2000 L=2000, B=850, H=1350  +2; +7º  
         
         
         
         
         
         
19 . 460 L=700, B=750, H=2050  -16; -18º  
20 . 970 L=1250, B=750, H=2050  -16; -18º    
           
21 . - . 2000 L=2000, B=1000, H=1100  -16; -18º  
         
         
         
         
         
22 . - . 2000 L=2000, B=1100, H=900  -16; -18º  
23 . - . 3000 L=3000, B=1100, H=900  -16; -18º  
         
         
         
         
         
         
           
24 600 L=600, B=900, H=900    
 
25 700 L=700, B=900, H=900      
26 800 L=800, B=900, H=900      
27 900 L=900, B=900, H=900      
28 1000 L=1000, B=900, H=900      
29 1200 L=1200, B=900, H=900      
30 1500 L=1500, B=900, H=900      
           
           
31 600 L=600, B=1100, H=900      
32 700 L=700, B=1100, H=900      
33 800 L=800, B=1100, H=900      
34 900 L=900, B=1100, H=900      
35 1000 L=1000, B=1100, H=900      
36 1200 L=1200, B=1100, H=900      
37 1500 L=1500, B=1100, H=900      

Хладилни витрини КАСПА

Търговско обзавеждане

Send mail to kaspa@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 05/13/12